FR | DE | NL

Radon

Tussen 1 oktober en 31 december kunt op deze website een radondetector bestellen. Dit betekent dat er tussen februari en oktober geen detectors worden opgestuurd! De volgende meetcampagne begint in oktober. Wanneer u nu bestelt, zult u op de lijst voor de volgende meetcampagne terecht komen.

Voor metingen op uw werkplaats, gelieve zich te wenden tot de website www.radonatwork.be 

Bestel een radontest voor €20 (deze wordt u per gewone zending per post bezorgd):

De woning waar de radonmeting uitgevoerd zal worden, bevindt zich in:

·         het VLAAMS GEWEST: vul het online formulier in

·         het BRUSSELS GEWEST: vul het online formulier in

·         de Provincie WAALS BRABANT: vul bij voorkeur het online formulier in of neem contact op met de Provincie Waals Brabant (010/23.62.02 van maandag tot donderdag van 13u tot 16u - sami.bw@brabantwallon.be)

·         de Provincie HENEGOUWEN : vul bij voorkeur het online formulier in of neem contact op met Hainaut Vigilance Sanitaire (065/40.36.10 - hvs.radon@hainaut.be)

·         de Provincie LUIK: vul het online formulier in. Voor informatie, neem contact op met de Provincie Luik (04 3447870 ou 04 3447710sami@provincedeliege.be)

·         de Provincie LUXEMBURG: vul bij voorkeur het online formulier in of neem contact op met de Provincie Luxemburg (084/31.05.03 - samilux@province.luxembourg.be)

·         de Provincie NAMEN: vul het online formulier in. Voor informatie, neem contact op met de Provincie Namen (sami@province.namur.be)

·         Ofwel neemt u rechtstreeks contact op met een meetdienst geregistreerd bij het FANC (Link).

Het bestellen van een radondetector is mogelijk tot 31 december. Na deze datum of indien de voorraad is uitgeput zult u worden doorverwezen naar het volgende meetseizoen.

U ontvangt samen met uw detector een korte vragenlijst over de data van blootstelling, de plaats van installatie, enz. Om een correct meetresultaat te verkrijgen, is het zeer belangrijk dat u na 3 maanden de detector samen met de ingevulde vragenlijst naar ons terugstuurt (en dit ten laatste tegen eind april). Noteer alvast de datum voor de terugzending in uw agenda!


Einde campagne: : De radonactie 2018 is afgelopen. Uw bestelling wordt behandeld aan het begin van het volgende meetseizoen, dat begint vanaf 1 oktober.

Bevestigings Email: Uw aanvraag werd geregistreerd en zal bij de aanvang van de volgende meetcampagne begin oktober behandeld worden.

 

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvraag, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen - ARBIS).  Het doel van deze informatie is de identificatie van de blootstelling van de burger en de werkers aan natuurlijke stralingsbronnen. Deze gegevens worden door het FANC en zijn partner in de radonactie verwerkt en worden op anonieme wijze aangewend voor de bepaling van de blootstelling (statistiek) van de bevolking en de werkers op het grondgebied. De persoonsgegevens worden vernietigd 30 jaar na de geldigheidsdatum van de aanvraag. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officierhttps://fanc.fgov.be/nl/gdpr.

Een initiatief van:

het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Brussels Gewest (RCIB) en voor Wallonië de vijf provincies van Wallonië (door de SAMI/LPI)

© Copyright 2018 FANC